duminică, 24 noiembrie 2019

We love retro 2019

marți, 15 octombrie 2019

Înțelegerea omului

Lăcomia păntecelui = pofta trupului = Fiul risipitor                      = soluția e postul.
Iubirea de argint      = pofta ochilor  = Înfricoșătoarea judecată  = soluția e milostenia.
Slava deșartă          = trufia vieții     = Vameșul și fariseul           = soluția e rugăciunea.